Продуктова категория

Проектиране и прилагане на тръбопровода клапан заключване

- Nov 24, 2017 -

На тръбопровода клапан на електроцентрала е много важен аксесоар по време на операция. То се отнася до значението на безопасната експлоатация. Някои клапани са нормално отворени и някои клапани са нормално затворен. Следователно безопасността на вентила трябва да се вземат под внимание за да се избегне misoperation. Следователно, авторът проектирани заключване клапан, използва главно за нормално отворени и нормално затворени вентили или временна употреба, да гарантират, че операторите и неоперативен персонал, за да се избегне злоупотреба на вентила.

Свързани продукти

  • Прекъсвачът е изключен
  • Промишлени прекъсвач блокировка
  • Ключалка на устройството
  • Капак на превключвателя на бутоните
  • Капацитети за съхранение
  • Заключване